xDrip+ – konfiguracja chmury Nightscout

Wstęp

Szybki poradnik jak uruchomić automatycznie przesyłanie wyników z aplikacji xDrip+ do chmury Nightscout. Poniższa konfigurację powinnyśmy wykonać na telefonie bazowym, to urządzenie do którego podpięte jest urządzenie typu Blucon czy MiaoMiao.

Start

 1. Uruchamiamy aplikację xDrip+, następnie należy wejść w Ustawienia aplikacji (poniższy zrzut) i wybrać opcję Cloud Upload:
 2. Następnie wybieramy zakładkę Nightscout Sync (REST-API)


 3. Tutaj przechodzimy do właściwej konfiguracji wszystkich parametrów związanych z usługą Nightscout.
  Zaznaczamy pierwszą opcję Enabler (ON)
  Jeżeli chcemy aby Nightscout działał na telefonie komórkowym również po siecią WiFi zaznaczamy opcję Use mobile data. Telefon będzie wykorzystywał internet mobilny do wysyłania wyników do Nightscout.
  Kolejny ustawieniem wymaganym jest Base URL czyli adres internetowy naszego Nightscout, jego budowa jest unikalna:
  https://[email protected]/api/v1/
  api_token to klucz umożliwiający wysyłanie wyników do Nightscout
  adres.diab.ninja to adres strony internetowej z Nightscout
  /api/v1/ – zawsze dodajemy na końcu adresu strony. Należy pamiętać o znaku @ oddzielającym token od adresu strony.
  https na początku Base URL oznacza, że komunikacja pomiędzy naszym telefonem z xDrip a Nightscout jest szyfrowana!
  Kolejne opcje niewymagane to Download dataAutomatic Calibration, jeżeli telefon na którym konfigurujemy Nightscout jest jedynym urządzeniem, które wysyła poziomy glikemii do Nightscout to pierwszą opcję można odznaczyć. Automatyczna kalibracja wpływa na “wykres” Nightscout po wykonaniu pomiaru z krwi.
 4. Dodatkowo można zobaczyć i wybrać ciekawe opcje w sekcji Extra Options

  W tej sekcji można wybrać m.in. Upload bridge battery – do Nightscout będą wysyłane informacje na temat baterii w urządzeniu (Blucon, MiaoMiao) oraz telefonu, na którym zainstalowana jest aplikacja xDrip. Można tutaj także włączyć wysyłanie danych dodatkowych związanych z poziomami glikemii – Upload treatments. W zakładce Back-fill data można wysłać do Nigthscout dane archiwalne. Tej ostatniej opcji należy używać z rozwagą (podobno jest jeszcze w fazie testów).

Po poprawnej konfiguracji wyniki powinny już być wysyłane przez xDrip do chmury Nightscout, można także zobaczyć czy w zakładce Status systemu nie mamy żadnych błędów.

Sprawdź nasze inne ciekawe artykuły o xDrip i Nightscout: