Konfiguracja budzika

Poradnik dotyczący konfiguracji budzika m5stack.

Szybkie wprowadzenie, czyli:

W tym poradniku skupimy się na możliwościach konfiguracji naszego budzika m5stack, omówimy kompletną budowę pliku INI.

Na karcie pamięci naszego budzika powinien znajdować się pliki INI o nazwie M5.INI lub M5NS.INI. Plik ten podzielony jest na kilka sekcji (nazwa sekcji zawiera się w nawiasach kwadratowych []). Główną sekcją konfiguracyjną jest [config]:

[config]
nightscout = twoja-nazwa.diab.ninja – adres URL strony Nightscout
token = token - token używany w zabezpieczonych instancjach Nightscout. Jeżeli Twój Nightscout jest publiczny to token nie jest używany
bootpic = /obraz.jpg – obrazek widoczny podczas uruchamiania budzika
name = TwojeImie – wyświetlana nazwa na budziku np. Twoje imię
time_zone = 3600 – strefa czasowa w sekundach, w której mieszkasz (3600 to odpowiednik strefy GMT+1, Warszawa)
dst = 3600 – różnica czasu letniego (3600s odpowiada +1 godzinie)
show_mgdl = 0 – wartość 0 ustawia wyświetalnie wyniku mmol/L, wartość 1 odpowiada z wyświetlanie wyniku jako mg/dl
default_page = 0 – numer strony, która ma być wyświetlana na starcie
show_current_time = 1 – ustawienie odpowiedzialne za wyświetlanie aktualnego czasu
restart_at_time = HH:MM – czas w formacie GG:MM kiedy urządzenie ma zostać zrestartowane
restart_at_logged_errors = 0 - zrestartuj urządzenie po wystąpieniu kilku błędów (0 odpowiada za brak restartu)
show_COB_IOB = 1 – wyświetl COB i IOB, jeżeli ustawiono 0 to wartości COB/IOB są wyszarzone
snooze_timeout = 30 - czas drzemki w minutach (drzemka następuje po naciśnięciu środkowego przycisku)
alarm_repeat = 5 - czas w minutach, co ile minut ma powtarzać się alarm (tylko w przypadku spełnienia odpowiednich warunków)
info_line = 1 - wartość 0 wyświetla informacje o sensorze, 1 wyświetla opisy funkcji przycisków, 2 = informacje o pętli + bazie
brightness1 = 50 – pierwsza, domyśla wartość jasności ekranu (podświetlenia)
brightness2 = 100 – druga wartość jasności ekranu
brightness3 = 10 – trzecia wartość jasności ekranu