Poradnik – nowa sieć WiFi

Jak dodać nową lub kolejną sieć WiFi (bezprzewodową) do budzika m5stack?
  1. Wyciągamy (należy wcisnąć ją do środka, karta sama wyskoczy) z budzika kartę pamięci (znajduje się na spodzie urządzenia, poniżej zdjęcie, na czerwono zaznaczono slot na kartę pamięci):  2. Podpinamy kartę do komputera (poprzez czytnik kart pamięci).
  3. Uruchamiamy Eksplorator Windows i wyszukujemy podpięty pod komputer czytnik kart wraz z kartą, powinno wyglądać to podobnie do poniższego zrzutu ekranu:  4. Wybieramy w naszym przypadku (Dysk USB F:), który reprezentuję czytnik kart wraz z kartą, powinniśmy zobaczyć zapisany tam plik M5.INI lub M5NS.INI:  5. Klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję edytuj.
  6. Plik zostanie otwarty w domyślnym edytorze, może to być Notatnik. Odszukujemy sekcję wlan (znajduje się na dole ekranu):  7. W polu ssid wpisujemy nazwę swojej sieci WiFi (jej nazwę można np. sprawdzić w telefonie) następnie w polu pass wpisujemy hasło do tej sieci. Po zmianach powinno to wyglądać tak (nasz sieć to wifi_dom, hasło to tajnehaslo2) :

  8. Możemy skonfigurować kilka różnych sieci WiFi edytując kolejne sekcje wlan2 i wlan3.
  9. Po zmianach należy zapisać plik i włożyć kartę do budzika, kartę wkładamy tak jak pokazano na zdjęciu poniżej:  10. Po włożeniu karty uruchamiamy budzik czerwonym przyciskiem z boku (jeden klik, podwójne kliknięcie powoduje wyłączenie urządzenia).