Kalibracja – słowo klucz

Wstęp

Kalibracja w aplikacji xDrip jest bardzo ważna. Poniżej przedstawię kilka prostych zasad, których przestrzeganie uchroni nas od kłopotów z aplikacją xDrip i błędnymi pomiarami.
Problem ten często jest poruszany przez osoby początkujące w temacie xDrip i CGM. Kalibrację omówię na przykładzie sensora Freestyle Libre.


Co to jest kalibracja?

Kalibracja to wprowadzenie wyniku pomiaru krwi z glukometru do aplikacji xDrip.


Kiedy robić kalibrację?

Pomiar najlepiej przeprowadzić rano, przed posiłkiem (na czczo) oraz wieczorem, kilka godzin po ostatnim posiłku. Najlepiej gdy trend (strzałka) jest pozioma, co oznacza stały poziom z ostatnich kilku odczytów.
Następnie jeśli pomiar z krwi różni się od wyniku w aplikacji xDrip o więcej niż 20 mg/Dl ale mniej niż 50 mg/dL należy wprowadzić kalibracje do xDrip, tak jak na poniższych zrzutach ekranu:


W przypadku, gdy różnica w odczycie xDrip a glukometrem jest większa niż 50 mg/dl należy zresetować dane za pomocą stop sensor-> just reset all w aplikacji xDrip. Następnie klikamy DONT STOP SENSOR JUST RESET ALL Jest to bardzo ważne, sam sensor nie zostanie zatrzymany, jedynie wszystkie wprowadzone przez nas kalibracje zostaną usunięte.


Funkcja ta kasuje wszystkie kalibracje dotyczące tego sensora w aplikacji.
Następnie uruchamiamy nowy sensor i kalibrujemy, trzeba mieć na uwadze, że przez pierwsze kilka godzin odczyty mogą być niedokładne. Kalibrujemy tak w pierwszej dobie co około 6 godzin.

Podsumowanie

  1. Kalibrujemy minimum 2 razy dziennie – rano i wieczorem
  2. W przypadku zbieżności wyników z glukometru z wynikami w aplikacji xDrip – nie wprowadzamy kalibracji!
  3. Jeżeli wprowadzona kalibracja nie działa, korzystamy z opcji DONT STOP, SENSOR JUST RESET ALL
  4. Im lepiej wykonana kalibracja tym lepsze efekty uzyskamy w aplikacji xDrip