xDrip+ – Konfiguracja chmury InfluxDB

Jak szybko skonfigurować połączenie xDrip+ z chmurą InfluxDB:

1. Uruchamiamy Ustawienia w aplikacji xDrip+, następnie klikamy zakładkę Cloud Upload.

2. Uzupełniamy poniższe dane:

Enable InfluxDb sync: (WŁ)

InfluxDB Uri: Adres serwera InfluxDB (powinien zaczynać się od http lub https)

InfluxDB Database Name: Nazwa bazy danych

User: Użytkownik

Password: Hasło

Skip Lan uploads: (odznaczone)

3. Od teraz xDrip+ zacznie wysyłać dane co 5min do chmury InfluxDB.