Nowe raporty w chmurze

Miło mi poinformować, że prace nad nowymi raportami idą do przodu. Poniżej 2 zrzuty ekranów.

1. Raport pokazujące średnie wartości glikemii (w tym przypadku mmol) z podziałem procentowym za zadany okres czasu (ostatnie 7 lub 14 dni)

2. Raport pokazujący średnie stężenie glukozy w odniesieniu do godzin w ciągu dnia. Suma wyników za ostatnie 7 dni.

 

Jak tylko raporty zostaną dokończone (każdy raport będzie posiadał 3 wersje – 7/14/30 dni) będzie możliwość dodania ich do swojej Grafany.
W razie pytań proszę o komentarz lub e-mail.